Kontaktinformasjon

Her kan du sende oss en henvendelse

Sameiet Vardentoppen 3 – Org. Nr. 816945852
Kontaktinformasjon; Per Eivind Knardahl

Sameiet Vardentoppen 4 – Org Nr. 916952805
Kontaktinformasjon; Kristin Tangen Johansen

Sameiet Vardentoppen 5 – Org Nr. 918669981
Styreleder – Ole A. Seipajærvi – ole@vardentoppen.no – Tel 95032711